نوسازی خانه

ارائه کلیه خدمات نوسازی و بازسازی خانه های قدیمی و ساختمان های فرسوده
نوسازی خانه
چکیده خدمات

بستان رود بازسازی و طراحی مجدد کلیه بناهای قدیمی شامل ساختمان های شخصی و اداری را بر عهده می گیرد.

جزئیات

برای ارزیابی دقیق زمان و هزینه با مشاورین ما برای تنظیم وقت بازدید حضوری ارتباط برقرار کنید.

فرآیند کار
بازدید و ارزیابی

بازدید حضوری مهندسین ما برای ارزیابی زمان و هزینه بازسازی

ساخت و ساز ، نوسازی

طرح ریزی، تهیه نقشه و اخذ مجوز های لازم

رسیدن به هدف

تخریب و ساخت سازه های جدید

نتیجه پروژه

زیبا سازی و طراحی دکوراسیون داخلی

سوالات عمومی

برای این کار باید پر.انه ساخت صادر شده توسط سازمان نظام مهندسی و شهرداری تغییر کند. در صورتی که مجوز ساخت تعداد طبقات بیشتر وجو داشته باشد پروانه اصلاح می گردد.

مشتریان گرامی می توانند در تمام مدت زمان ساخت از محل کار بازدید به عمل بیاورند.

برای انجام امور اداری و اخذ پروانه ساخت و پایان کار به سند اصلی ملک و مدارک هویتی مالک / مالکین نیاز است.

پروژه های ویژه ما