طراحی داخلی

ارائه بهترین طرح و نماهای داخلی ساختمان مطابق با سلیقه شما
طراحی داخلی
چکیده خدمات

شرکت بستان رود با استفاده از جدید ترین  نرم افزارهای طراحی ساختمان زیباترین طرح ها را مطابق با سلیقه شما پیاده سازی می کند.

مسکونی و تجاری

جزئیات
مشاوره ساختمانیتعریف مشکلات کنونی ساختمان
تخمین هزینهتخمین هزینه کل بر اساس پیشبینی ها
مدیریت ریسکتخمین ریسک های ممکن
برنامه ریزیبرنامه ریزی حالت های آینده ساختمان
کنتراتمطالعه شرایط
سوالات متداول

برای این کار باید پر.انه ساخت صادر شده توسط سازمان نظام مهندسی و شهرداری تغییر کند. در صورتی که مجوز ساخت تعداد طبقات بیشتر وجو داشته باشد پروانه اصلاح می گردد.

بله مشتریان گرامی می توانند در تمام مدت زمان ساخت از محل کار بازدید به عمل بیاورند.

برای انجام امور اداری و اخذ پروانه ساخت و پایان کار به سند اصلی ملک و مدارک هویتی مالک / مالکین نیاز است.

پروژه های ویژه